PROIZVODI OD E-STAKLA (550 °C)

Svi proizvodi gdje je osnovni materijal “E” staklo (teksturirano i uvijeno 4000 tex, 9 µm) koriste se kod termoizolacije (kao i kod elektroizolacije), kao statična brtva gdje je trajna temperatura do 550ºC, a povremena temperatura može biti i do 700ºC. Proizvodi mogu biti dodatno obrađeni sa čeličnom, mesinganom i inconel žicom radi poboljšana termičkih i mehaničkih svojstava. Na zahtjev i vanstandardne dimenzije.

OPĆE KARAKTERISTIKE:                                                                                               KEMIJSKI SASTAV:
– Visoka mehanička čvrstoća                                                                                       – SiO2 53-55 %
– dobra električna svojstva                                                                                          – Al2O3 14-15,5 %
– vatrootpornost                                                                                                         – CaO – MgO 20-24 %
– dobra dimenzijska stabilnost                                                                                   – B2O3 6,5-9 %
– Niska toplinska provodljivost                                                                                   – Fe2O3-TiO2 < 1%
– dobra otpornost na kemijska sredstva                                                                     – Na2O-K2O < 1
– dobra fleksibilnost
– temperatura max 550 ° C

PROIZVODI OD SILIKATNOG PREDIVA (750 °C)

Kod SILOTERM proizvoda osnovni materijal je visoko kvalitetno silikatno E vlakno, posebnim tretmanom termički i kemijski tretirano, teksturirano i uvijeno (2500 tex, 9 µm). Koriste se kao termoizolacija i statična brtva pri stalnoj temperaturi od 750 °C.
Na zahtjev pletenice možemo oplesti inconel žicom i izraditi nestandardne dimenzije.
U ponudi je i silikatna izolaciona čarapa proizvedena od istog prediva unutarnjeg promjera od Ø10mm do Ø100 mm sa stijenkom debljine 3 mm.
Na zahtjev izrađujemo izolacione čarape sa predivom od 1260 tex sa stijenkom 1,6 mm kao i čarape sa predivom ojačanim INOX žicom od 2500 tex i 1260 tex u dužinama do 200 m.

OPĆE KARAKTERISTIKE                                                                                                  KEMIJSKI SASTAV:
– visoka mehanička čvrstoća                                                                                         – SiO2 58 %
– nezapaljiv                                                                                                                   – CaO 16 %
– dobra dimenzijska stabilnost                                                                                     – Al2O3 13 %
– niska toplinska provodljivost                                                                                     – B2O3 7 %
– dobra otpornost na kemijska sredstva                                                                      – MgO 4 %
– dobra fleksibilnost                                                                                                     – Na2-K2O 1%
– temperatura max 750 ° C                                                                                           – ostalo

 

PROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

Proizvodi gdje je osnovni materijal keramičko vlakno 2000 tex, koriste se kao termoizolacija i statična brtva pri stalnoj temperaturi od 850ºC, a povremena može biti i do 1100ºC. Na zahtjev pletenice možemo oplesti inconel žicom i izraditi nestandardne dimenzije.

OPĆE KARAKTERISTIKE:                                                                                              KEMIJSKI SASTAV:
– Visoka temperaturna stabilnost                                                                               – SiO2 50-60 %
– niska toplinska provodljivost                                                                                   – Al2O3 30-50 %
– Odlična otpornost na toplinske udarce                                                                   – Na2O-H2O 0,1 %
– Nezapaljivost                                                                                                           – Fe2O3 0,04 %
– Dobra dimenzijska stabilnost                                                                                  – Leachable Chlorides – 10 ppm
– dobra fleksibilnost
– Niska gustoća
– dobra otpornost na kemijska sredstva
– Maksimalna temperatura:
Armirano staklenom niti: 850 °C
Ojačano čeličnom žicom: 1200 ° C

 

KERAMIČKA VUNA BSCFB128

KERAMIČKI PAPIR BSCFP