PROIZVODI OD SILIKATNOG PREDIVA (750 °C)

Kod SILOTERM proizvoda osnovni materijal je visoko kvalitetno silikatno E vlakno, posebnim tretmanom termički i kemijski tretirano, teksturirano i uvijeno (2500 tex, 9 µm). Koriste se kao termoizolacija i statična brtva pri stalnoj temperaturi od 750 °C.
Na zahtjev pletenice možemo oplesti inconel žicom i izraditi nestandardne dimenzije.
U ponudi je i silikatna izolaciona čarapa proizvedena od istog prediva unutarnjeg promjera od Ø10mm do Ø100 mm sa stijenkom debljine 3 mm.
Na zahtjev izrađujemo izolacione čarape sa predivom od 1260 tex sa stijenkom 1,6 mm kao i čarape sa predivom ojačanim INOX žicom od 2500 tex i 1260 tex u dužinama do 200 m.

OPĆE KARAKTERISTIKE                                                                                                  KEMIJSKI SASTAV:
– visoka mehanička čvrstoća                                                                                         – SiO2 58 %
– nezapaljiv                                                                                                                   – CaO 16 %
– dobra dimenzijska stabilnost                                                                                     – Al2O3 13 %
– niska toplinska provodljivost                                                                                     – B2O3 7 %
– dobra otpornost na kemijska sredstva                                                                      – MgO 4 %
– dobra fleksibilnost                                                                                                     – Na2-K2O 1%
– temperatura max 750 ° C                                                                                           – ostalo