FOR FABRIC EXPANSION JOINTS (FABRIC COMPENSATORS CATALOGUE IN ENGLISH PLEASE CLICK HERE

 

Kompenzatori su višestruko primjenjivi fleksibilni elementi otporni na temperature i kemikalije. Primjenjuju se za:

 • kompenzaciju toplinskog istezanja u oknima, silosima i sl.
 • fleksibilno povezivanje cjevovoda koji vode plinove i prahove,
 • priključivanje titrajnih i pokretnih aparata na cijevnim sistemima.

Kompenzatori imaju mnoge prednosti:

 • jednostavna i brza montaža
 • dugi vijek trajanja
 • raznolikost oblika i dimenzija prema zahtjevima ugradnje.

Izrađujemo ih u različitim kvalitetama, ovisno o uvjetima ugradnje i to:

 • za temperature od -100°C do 700°C
 • za pritiske od -100 do 5000 mm VS
 • sa dozvoljenim dilatacijama (kretanjima konstrukcije) i to:

– aksijalno od +/-5 – 25% i

– radijalno od 5 – 25% od visine kompenzatora

 • za plinove i zrak bez obzira na koncentraciju vlage, prašine ili nagrizajućih sastojaka.

Pri narudžbi potrebno je dati sljedeće podatke:

 • nacrt ili dimenzije kompenzatora
 • medij
 • pritisak
 • temperatura
 • dilatacija
 • temperatura i medij kojima je izložena vanjska strana kompenzatora
 • položaj kompenzatora (horizontalno/vertikalno)
 • da li postrojenje u kojima je kompenzator ugrađen radi kontinuirano ili sa prekidima.

Materijali iz kojih izrađujemo kompenzatore moraju zadovoljiti radne uvjete. Ovisno o potrebi koristimo: staklena, keramička, aramidna i druga platna, PTFE foliju, razne impregnate, te žičanu armaturu (kada je prisutan vakuum ili viši pritisak).

 

Prema zahtjevu prirubnice bušimo, iako se u praksi pokazalo da se nebušeni kompenzatori lakše montiraju, a bušenje se vrši prilikom montaže.

Kvaliteta kompenzatora ovisna je o uvjetima koji vladaju na mjestu ugradnje.

 • ovisno o temperaturi kompenzator će biti izrađen od odgovarajućih materijala i sa potrebnim brojem slojeva koji će onemogućiti propuštanje temperature više nego je to standardima dozvoljeno.  U nekim slučajevima stavlja se i dodatna izolacija od materijala otpornih na visoke temperature
 • pH vrijednosti plinova uvjetuju primjenu materijala i slojeva koji garantiraju apsolutnu nepropusnost.
 • vanjski slojevi kompenzatora su uvijek hidronepropusni.

 

UPUTSTVA ZA RUKOVANJE I MONTAŽU KOMPENZATORA

 • Kompenzatori su osjetiljivi na oštećenja nastala grubim rukovanjem, Treba paziti na oštre rubove i šiljate predmete
 • Kompenzatori se moraju držati pokriveni. Ako su postali tvrdi (kruti) u toku skladištenja na niskim temperaturama, prije montaže moraju se držati na sobnoj temperaturi dok ne povrate elastičnost
 • Ne smiju se bojiti ili lakirati. Kod nekih tipova kompenzatora, otapala u kojima je otopljena boja ili lak mogli bi oštetiti površinu kompenzatora
 • Ukoliko je potrebno zavarivanje blizu kompenzatora, on se mora postaviti gdje se očekuje najmanji toplinski, mehanički ili kemijski uticaj
 • Montaža mora uvijek početi od sredine kompenzatora
 • Potrebno je ostaviti cca 0,5m nepritegnuto vijcima kako bi se održao slobodni prostor za pomicanje
 • Kada je kompenzator izložen temperaturama preko 350°C i brzinama strujanja preko 5 m/s, kao i kod abrazivnih medija, potrebno je ugraditi i zaštitni lim

ZA VIŠE INFORMACIJA POGLEDAJTE NAŠ KATALOG