PROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA

Proizvodi gdje je osnovni materijal keramičko vlakno 2000 tex, koriste se kao termoizolacija i statična brtva pri stalnoj temperaturi od 850ºC, a povremena može biti i do 1100ºC. Na zahtjev pletenice možemo oplesti inconel žicom i izraditi nestandardne dimenzije.

OPĆE KARAKTERISTIKE:                                                                                              KEMIJSKI SASTAV:
– Visoka temperaturna stabilnost                                                                               – SiO2 50-60 %
– niska toplinska provodljivost                                                                                   – Al2O3 30-50 %
– Odlična otpornost na toplinske udarce                                                                   – Na2O-H2O 0,1 %
– Nezapaljivost                                                                                                           – Fe2O3 0,04 %
– Dobra dimenzijska stabilnost                                                                                  – Leachable Chlorides – 10 ppm
– dobra fleksibilnost
– Niska gustoća
– dobra otpornost na kemijska sredstva
– Maksimalna temperatura:
Armirano staklenom niti: 850 °C
Ojačano čeličnom žicom: 1200 ° C

 

KERAMIČKA VUNA BSCFB128

 

 

KERAMIČKI PAPIR BSCFP